Όπως ακριßώς θα κάνατε σε περίπτωση που περιµένατε ένα νεογέννητο µωράκι στο σπίτι σας, έτσι και µε το κουτάßι θα πρέπει να σκεφτείτε τις αλλαγές που θα φέρει αυτή η άφιξη στη ζωή σας.

Για να εξασφαλίσετε ότι η µετάßαση αυτή θα είναι οµαλή τόσο για εσάς και την οικογένειά σας, όσο και για το ίδιο το κουτάßι, µπορείτε να ακολουθήσετε κάποια απλά ßήµατα.

   26.04.2019