Wallpaper 1 Wallpaper 2 Wallpaper 3
Wallpaper 4 Wallpaper 5 Wallpaper 6
Wallpaper 7 Wallpaper 8 Wallpaper 9
Wallpaper 10 Wallpaper 11 Wallpaper 12


Όσο ο σκύλος σας απολαμβάνει το γεύμα του, εσείς μπορείτε να κατεβάσετε κάποιο από τα φανταστικά wallpaper του Pedigree®.

Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.

Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.Διαλέξτε το wallpaper κάνοντας κλικ στην εικόνα. Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε : 800 x 600, 1024 x 768 or 1280 x 1024. Στο νέο παράθυρο κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε "save picture as" για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή το "set as background" για να ενεργοποιήσετε κατευθείαν το wallpaper.   26.04.2019